Bilet miesięczny przez e-mail

Informujemy, że została udostępniona możliwość zamówienia biletu miesięcznego na autobusy PKS Koszalin za pośrednictwem e-maila. Aby nabyć bilet miesięczny tą drogą, należy wysłać na adres e-mail sekretariat@pkskoszalin.pl wiadomość z podaniem:

– imienia i nazwiska osoby, na którą bilet ma być wystawiony;

– relację, na którą ma być wystawiony bilet (skąd – dokąd);

– informację o uprawnieniach do ulg ustawowych (uczeń, student, dziecko niepełnosprawne) lub ich braku (bilet normalny);

– rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do ulgi (jeżeli przysługuje);

– miesiąc, na który ma zostać wystawiony bilet;

– adres pocztowy, na który bilet ma zostać wysłany lub inną formę kontaktu.

W wiadomości zwrotnej pasażer otrzyma informacje konieczne do uiszczenia należności za bilet (kwotę do zapłaty i nr rachunku bankowego, na który wpłata ma być dokonana – w tytule przelewu należy podać informację, że jest to należność za bilet miesięczny oraz dla kogo i na jaką relację ma zostać wystawiony).

Po zaksięgowaniu wpłaty bilet zostanie wysłany pocztą tradycyjną na podany adres lub w inny umówiony sposób.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.